Puppy News☛

Ερευνώντας τους αιματολογικούς φαινότυπους των σκύλων.

Η πρώτη, μεγάλης κλίμακας έρευνα για την αξιολόγηση των αιματολογικών παραμέτρων σε διάφορες φυλές σκύλων, διεξήχθη πρόσφατα από το Royal Veterinary College. Ο Oliver Garden (καθηγητής Παθολογίας και Ανοσολογίας στο Royal Veterinary College) και οι συνάδελφοι του, δουλεύοντας μαζί με τη Lucy Davison από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης ,είχαν σαν στόχο να ταυτοποιήσουν πιθανούς συγκεκριμένους αιματολογικούς φαινοτύπους που εμφανίζει κάθε φυλή, ως εισαγωγή στην γενετική ανάλυση αυτών.

Η εργασία τους δημοσιεύτηκε PLοS ONE και φέρει τον τίτλο “Breed-Specific Hematological Phenotypes in the Dog: A Natural Resource for the Genetic Dissection of Hematological Parameters in a Mammalian Species”.

Για την εργασία αυτή, οι συγγραφείς έλαβαν υπόψιν τους στοιχεία από τη γενική αίματος μεγάλου αριθμού σκύλων με φυσιολογικά αιματολογικά προφίλ, τα οποία ήταν καταγεγραμμένα σε μία μεγάλη κτηνιατρική βάση δεδομένων. Συγκεκριμένα, στην έρευνα αυτή συμπεριλήφθηκαν 75 καθαρόαιμες φυλές και μία ομάδα ημίαιμων σκύλων, που αντιπροσωπεύτηκαν από 10 ή περισσότερα σκυλιά έκαστη. Τα συμπεράσματα ήταν τα εξής:

Φυλή. Η ανάλυση του αίματος στα σκυλιά αυτά αποκάλυψε ότι 37 από τις 75 καθαρόαιμες φυλές εμφάνιζαν συγκεκριμένους αιματολογικούς φαινοτύπους. Επίσης, συγκριτική αιματολογική ανάλυση ορισμένων καθαρόαιμων φυλών με την ομάδα των ημίαιμων έδειξε σημαντικές διαφορές μεταξύ όλων των αιματολογικών παραμέτρων τους, με εξαίρεση τη μέση συγκέντρωση αιμοσφαιρίνης.

Φύλο. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης έδειξαν ότι τα ουδετερόφιλα, τα μονοπύρηνα, τα λεμφοκύτταρα, τα εωσινόφιλα και τα αιμοπετάλια, όχι όμως και τα ερυθρά, ποικίλουν ανάλογα με το φύλο . Συγκεκριμένα: τα αρσενικά σκυλιά είχαν υψηλότερες συγκεντρώσεις ουδετερόφιλων, μονοπύρηνων και εωσινόφιλων ,αλλά μειωμένες συγκεντρώσεις αιμοπεταλίων σε σύγκριση με τα θηλυκά.

Γεννητική ακεραιότητα.
Η παρουσία στείρωσης είχε αντίκτυπο στον αιματοκρίτη, στη μέση συγκέντρωση αιμοσφαιρίνης ανά κύτταρο (MCHC), στην συγκέντρωση ουδετερόφιλων, μονοπύρηνων, λεμφοκυττάρων και αιμοπεταλίων.

Ηλικία. Όλες οι παράμετροι , εκτός από τη μέση συγκέντρωση αιμοσφαιρίνης ανά κύτταρο (MCHC), ποικίλουν ανάλογα με την ηλικία. Παρότι είναι κοινώς γνωστό ότι τα κουτάβια έχουν μικρότερη μάζα ερυθρών και συγκέντρωση αιμοσφαιρίνης από τα ενήλικα, αυτή είναι η πρώτη εργασία που δείχνει μία σταθερή αύξηση των παραμέτρων έως και την ηλικία των 4 ετών, η οποία ακολουθείται από μία σταδιακή μείωση έως την ηλικία των 12 ετών και άνω.

Σύμφωνα με τους συγγραφείς , τα αποτελέσματα της εργασίας αυτής ανοίγουν διάπλατα το δρόμο στη δημιουργία πρακτικών ικανών να “προσαρμόζουν” τα διάφορα διαγνωστικά τεστ, καθώς και στην εφαρμογή συγκεκριμένων διαστημάτων αναφοράς ανάλογα με τους προαναφερθέντες παράγοντες. Μάλιστα, ο ίδιος ο Garden αναφέρει χαρακτηριστικά: «Εκεί βρίσκεται το μέλλον της γενετικής. Τα διαστήματα αναφοράς που υπάρχουν τώρα στη γενική αίματος και αφορούν σε όλες τις φυλές θα αποτελούν σύντομα παρελθόν.»

Ο καθηγητής θεωρεί ότι το συνεχιζόμενο έργο τους σε αυτόν τον τομέα θα προάγει την κτηνιατρική κλινική πρακτική και θα έχει επίδραση ακόμα και στην ανθρώπινη ιατρική εν ευθέτω χρόνω. Ο σκύλος είναι το πιο πολυμορφικό χερσαίο θηλαστικό του πλανήτη. Έτσι, μελέτες που θα απαιτούσαν χιλιάδες ανθρώπους, συνήθως απαιτούν λιγότερο από 100 σκύλους και για αυτόν ακριβώς το λόγο, το είδος αυτό κερδίζει γρήγορα έδαφος σαν μοντέλο σε μία σειρά βιοϊατρικών επιστημονικών κλάδων.

Συμπερασματικά, ο Garden και οι συνεργάτες του κατάφεραν, με την έρευνα αυτή, να αποδείξουν ότι τα αιματολογικά προφίλ στον σκύλο ποικίλουν ανάλογα με τη φυλή, το φύλο, την ηλικία και την γεννητική ακεραιότητα, προσφέροντας έτσι τη συναρπαστική δυνατότητα για τη γενετική ανάλυση των αιματολογικών παραμέτρων στο είδος αυτό. 


-Επιμέλεια Άρθρου-

Φωτεινή Κόρμπου
Κτηνίατρος


Πηγή: Diagnovet

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Puppy Doggy®©2014-2015♥Created By Ioanna Roulis-Powered by MrSolo-Template Powered by Templateism.com Copyright © 2014-2015

Από το Blogger.