Puppy News☛

Οι Ρυθμίσεις για τα κατοικίδια ζώα στις πολυκατοικίες

Το άρθρο 17 της, με αριθμό Υ1β/2000/1995 Υπουργικής Απόφασης «Περί όρων ιδρύσεως και λειτουργίας πτηνο-κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων» προβλέπει κατά λέξη τα εξής για την διατήρηση κατοικίδιων ζώων και πτηνών στις μονοκατοικίες και πολυκατοικίες:


Επιτρέπεται η διατήρηση σε κάθε κατοικία μόνο ενός σκύλου και μίας γάτας ή δύο σκύλων ή δύο γατών. Προκειμένου για πολυκατοικίες (αποτελούμενες από δύο διαμερίσματα και άνω) επιτρέπεται επίσης η διατήρηση ενός σκύλου και μίας γάτας ή δύο σκύλων ή δύο γατών σε κάθε διαμέρισμα αυτών, ακόμα και εκεί που ο κανονισμός της πολυκατοικίας απαγορεύει τη διατήρηση τέτοιων ζώων, με την προϋπόθεση ότι τα ζώα αυτά θα διατηρούνται στο ίδιο διαμέρισμα όπου διαμένει ο ιδιοκτήτης, και δεν θα παραμένουν μόνιμα στις βεράντες του διαμερίσματος. Απαγορεύεται ρητά η διατήρηση των κατοικίδιων ζώων στους κοινόχρηστους χώρους της πολυκατοικίας (πυλωτή, ταράτσα, βεράντες, ακάλυπτους χώρους κλπ) όπως επίσης και σε αυλή ταράτσα, βεράντες, και λοιπούς ανοικτούς χώρους μονοκατοικιών.


Επίσης απαγορεύεται απολύτως η παρουσία και διατήρηση κατοικίδιων ζώων, στα δημόσια κέντρα, και καταστήματα (εμπορικά κλπ) κατά τις ώρες λειτουργίας αυτών. Οι κάτοχοι των διατηρούμενων σύμφωνα με τα παραπάνω, κατοικίδιων ζώων οφείλουν να φροντίζουν για τον τακτικό εμβολιασμό τούτων και να παίρνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την τήρηση καθαριότητας στο περιβάλλον τους και την αποφυγή προκλήσεων θορύβων ή άλλων ενοχλήσεων σε βάρος των περίοικων ή των ενοίκων την πολυκατοικίας κατά περίπτωση. Επιτρέπεται η διατήρηση ωδικών και παραδείσιων πτηνών σε κατοικίες, ή διαμερίσματα πολυκατοικιών, ακόμα και εκεί όπου ο κανονισμός της πολυκατοικίας απαγορεύει την διατήρηση τέτοιων πτηνών, με την προϋπόθεση ότι δεν θα δημιουργούνται προβλήματα κοινής ησυχίας ή άλλες ενοχλήσεις στους περίοικους ή τους ενοίκους της πολυκατοικίας, και ότι τα πτηνά αυτά δεν θα διατηρούνται στους κοινόχρηστους χώρους της πολυκατοικίας.


Οι ιδιοκτήτες των ζώων ή πτηνών που δεν τηρούν τις προϋποθέσεις στις προηγούμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου, τιμωρούνται για μεν τα προβλήματα κοινής ησυχίας και οχλήσεως των περίοικων από τους θορύβους που προκαλούνται καθ' οποιονδήποτε τρόπο από τα κατοικίδια ζώα ή πτηνά σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 417 και 459 του Ποινικού κώδικα, για δε τις λοιπές παραβάσεις σύμφωνα με το άρθρο 23 της παρούσας.


Πέρα από τις ανωτέρω κυρώσεις η Υγειονομική υπηρεσία μπορεί να ζητήσει την απομάκρυνση των ζώων ή των πτηνών η οποία θα γίνεται σε συνεργασία με τον οικείο ΟΤΑ και κατόπιν εγγράφου παραγγελίας του αρμόδιου εισαγγελέα. Στις περιπτώσεις αυτές τα ζώα ή τα πτηνά θα παραδίδονται οπωσδήποτε σε φιλοζωϊκά σωματεία ή συλλόγους με ευθύνη του ιδιοκτήτη αυτών και σύμφωνα με τις ισχύουσες ειδικές διατάξεις του υπουργείου Γεωργίας.


Α) Διατήρηση κατοικίδιων ζώων από συνιδιοκτήτη.


Εάν υπάρχει ρητή πρόβλεψη στον κανονισμό της πολυκατοικίας που να προβλέπει την διατήρηση ορισμένου αριθμού ζώων στις οριζόντιες ιδιοκτησίες της ή να απαγορεύει τη διατήρηση ακόμη και ενός ζώου ή πτηνού η αντίστοιχη διάταξη (όρος) έχει ισχύ νόμου και κατισχύει της ποιο πάνω υγειονομικής διατάξεως η οποία δεν μπορεί να θεωρηθεί ως διάταξη δημόσιας τάξεως, πέρα από του ότι η διάταξη αυτή έχει καθαρά διοικητικό χαρακτήρα και δεν μπορεί να ασκήσει καμία επιρροή στους όρους της σύμβασης (κανονισμού της πολυκατοικίας) με τους οποίους έχει γίνει διαφορετική ρύθμιση.


Η ρύθμιση όμως από τον κανονισμό της πολυκατοικίας της διατηρήσεως κατοικίδιων ζώων ή πτηνών δεν αποκλείει το δικαίωμα των άλλων συνιδιοκτητών της πολυκατοικίας να στραφούν εναντίων του διατηρούντος ζώο μέσα στην οριζόντια ιδιοκτησία του, εάν δέχεται ενοχλήσεις από την διατήρηση του μέσα σε αυτή (όπως υλακές, δυσοσμία κλπ) με βάση όμως τις γενικές απαγορευτικές διατάξεις του κανονισμού ή τις διατάξεις των άρθρων 3 και 5 του Ν.3741/1929.


Β) Διατήρηση κατοικίδιων ζώων από το μισθωτή οριζόντιας ιδιοκτησίας.


1. Εάν υπάρχει ρητή απαγόρευση στον κανονισμό και προβλέφθηκε από την μισθωτική σύμβαση, η συμμόρφωση του μισθωτή με τον κανονισμό της πολυκατοικίας ο εκμισθωτής έχει το δικαίωμα να στραφεί κατά του μισθωτή του και να ζητήσει την έξωση λόγο κακής συμπεριφοράς.


2. Εάν δεν υπάρχει ρητή απαγόρευση στον κανονισμό για διατήρηση κατοικίδιων ζώων στην πολυκατοικία ή εάν υπάρχει ρητή πρόβλεψη περί διατηρήσεως ορισμένων από αυτά, πλην όμως η διατήρηση τους δημιουργεί άλλα προβλήματα (ηχορύπανσης, ρύπανσης, και γενικά ενοχλήσεων) και πάλι ο εκμισθωτής έχει το δικαίωμα να στραφεί κατά του μισθωτή του και να ζητήσει την απόδοση του μισθίου, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 594 Α.Κ. (κακή χρήση μισθίου).


3. Εάν και στις δύο πιο πάνω περιπτώσεις ο εκμισθωτής δεν στραφεί κατά του μισθωτή του, οι συνιδιοκτήτες της πολυκατοικίας έχουν τα εξής δικαιώματα:
Α. Να στραφούν κατά του εκμισθωτή - συνιδιοκτήτη στο Μονομελές Πρωτοδικείο κατά την ειδική διαδικασία των διαφορών των άρθρων 647 και να ζητήσουν την άρση της προσβολής των δικαιωμάτων τους, που γίνεται δια του μισθωτή του και την απομάκρυνση του ζώου από το μίσθιο διαμέρισμα , και ακόμη να ζητήσουν από το ίδιο το δικαστήριο την λήψη ασφαλιστικών μέτρων, εάν υπάρχει επείγουσα περίπτωση ή επικείμενος κίνδυνος.


Β. Να στραφούν απευθείας εναντίων του μισθωτή που διατηρεί τα ζώα με τακτική αγωγή συνομολογήσεως δουλείας ή διαταράξεως της νομής τους στο κατά τις γενικές διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας αρμόδιο καθ' ύλη δικαστήριο και ακόμη να ζητήσουν την λήψη ασφαλιστικών μέτρων εναντίον του στο Ειρηνοδικείο, σύμφωνα με τις διατάξεις της περί διαταράξεων της νομής ή οιονεί νομής τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Puppy Doggy®©2014-2015♥Created By Ioanna Roulis-Powered by MrSolo-Template Powered by Templateism.com Copyright © 2014-2015

Από το Blogger.