Puppy News☛

ΦΕΚ 1777 - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (CHIP).

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 280241/2003 ΦΕΚ 1777/1.12.2003
Σήμανση, καταγραφή δεσποζομένων σκύλων και λοιπές Διατάξεις.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ- ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 7 του Ν.3170/2003 «ζώα συντροφιάς, αδέσποτα ζώα συντροφιάς και άλλες διατάξεις» (Α 191).

β) Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα» (Α', 137),όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 «για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων, των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις» (Α', 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν.2469/1997 «περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (Α', 38 ).

γ) Την 399580/30.10.2001 Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Γεωργίας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Γεωργίας Ευάγγελο Αργύρη και Φώτη Χατζημιχάλη» (Β' 1479).

δ) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:


Άρθρο 1
Σήμανση και καταγραφή
1. Οι νέοι ιδιοκτήτες σκύλων οποιασδήποτε κατηγορίας και ηλικίας υποχρεούνται να σημαίνουν το σκύλο τους σύμφωνα με την παρ. 1α του άρθρου 2 του Ν.3170/2003.

2. Οι ήδη κατέχοντες σκύλο οποιασδήποτε κατηγορίας υποχρεούνται σε διάστημα 6 μηνών από την έκδοση της παρούσας Υπουργικής Απόφασης να σημάνουν το ζώο τους.

3. Αρμόδιος φορέας για την τήρηση της ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων των στοιχείων των σκύλων που έχουν σημανθεί ορίζεται ο Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος.

4. Ο τρόπος σήμανσης των ζώων είναι η μέθοδος της ηλεκτρονικής ταυτοποίησης (microchip) που βασίζεται σε προδιαγραφές ISO 11784, 11785, όπως καθορίζεται από τον Κανονισμό 998/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 2003 «για τους υγειονομικούς όρους που εφαρμόζονται στις μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις ζώων συντροφιάς και για την τροποποίηση της Οδηγίας 92/65/ΕΟΚ του Συμβουλίου».

5. Κάθε microchip φέρει ένα μοναδικό αριθμό που αντιστοιχεί στο ζώο που σημαίνεται, αποτελείται έως και 16 στοιχεία και αντιστοιχεί στα στοιχεία που αναγράφονται στο Πιστοποιητικό Ηλεκτρονικής Ταυτοποίησης.

6. α) Κατά τη σήμανση του σκύλου ο κτηνίατρος χορηγεί πιστοποιητικό ηλεκτρονικής ταυτοποίησης με τον αριθμό σήμανσης του σκύλου, τα χαρακτηριστικά του, τα στοιχεία του ιδιοκτήτη και υπογράφεται και σφραγίζεται από τον κτηνίατρο (Παράρτημα Ι).
Ένα αντίγραφο παραδίδεται στον ιδιοκτήτη, ένα διατηρεί στα αρχεία του ο κτηνίατρος και ένα αποστέλλεται με ευθύνη του κτηνιάτρου στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που διατηρεί ο Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος. Ταυτόχρονα ενημερώνεται το ατομικό βιβλιάριο υγείας -διαβατήριο του ζώου. Ο αριθμός ηλεκτρονικής σήμανσης των ζώων αναγράφεται στο δελτίο παροχής υπηρεσιών που εκδίδεται μετά την πραγματοποίηση κάθε κτηνιατρικής πράξης.
β) Στην ηλεκτρονική αυτή βάση δεδομένων πρέπει να εξασφαλίζεται πρόσβαση στη Διεύθυνση Κτηνιατρικής Αντίληψης, Φαρμάκων και Εφαρμογών (ΚΑΦΕ), στις Διευθύνσεις Κτηνιατρικής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της χώρας και στις Υπηρεσίες Δήμων και Κοινοτήτων.
γ) Ο ιδιοκτήτης ή κάτοχος σκύλου οποιασδήποτε κατηγορίας οφείλει να ενημερώσει τον κτηνίατρο που διενήργησε τη σήμανση και την καταγραφή ή άλλον της προτίμησης του, για κάθε μεταβολή που αφορά στο σκύλο του και έχει σχέση με το θάνατο του ζώου, την απώλεια του, την αλλαγή κυριότητας ή αλλαγή τόπου διαβίωσης του ζώου.
Οι προαναφερόμενοι κτηνίατροι υποχρεούνται άμεσα να ενημερώνουν την ηλεκτρονική βάση δεδομένων που διατηρεί ο Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος, για τις παραπάνω αλλαγές, εντός 20 ημερών.
δ) Σκύλοι ηλικίας άνω των 16 ετών διαγράφονται από την ηλεκτρονική βάση δεδομένων ανεξάρτητα από την ειδοποίηση ή μη του ιδιοκτήτη του.

7. Η σήμανση και η καταγραφή κάθε ζώου στα αρχεία του αρμόδιου φορέα (Π.Κ.Σ.) ενέχει την αποδοχή κατοχής του ζώου από τον συγκεκριμένο ιδιοκτήτη και αποτελεί δήλωση κατοχής του ζώου.

Άρθρο 2
Τύπος, περιεχόμενο, χορήγηση και θεώρηση ατομικού βιβλιαρίου υγείας - διαβατηρίου σκύλου και γάτας
α) Το βιβλιάριο υγείας - διαβατήριο του ζώου πρέπει να είναι σύμφωνο με την Απόφαση της Επιτροπής της Ε.Ε. και χορηγείται από τους κτηνιάτρους που ασκούν νόμιμα το κτηνιατρικό επάγγελμα στη χώρα.
Σε περίπτωση ημιαστικών και αγροτικών περιοχών που δεν δραστηριοποιούνται επαγγελματικά οι προαναφερόμενοι κτηνίατροι, αυτό χορηγείται από τα Αγροτικά Κτηνιατρεία ή τα Κτηνιατρικά Κέντρα των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της χώρας.
Τα παραπάνω πρόσωπα είναι αρμόδια για τη θεώρηση του ατομικού βιβλιαρίου του ζώου.
β) Θεωρημένο ατομικό βιβλιάριο υγείας - διαβατήριο είναι εκείνο το οποίο φέρει την υπογραφή και τη σφραγίδα του θεράποντος κτηνιάτρου μέλους του Πανελλήνιου Κτηνιατρικού Συλλόγου για κάθε διενεργούμενη κτηνιατρική πράξη και είναι θεωρημένο από το εξουσιοδοτημένο πρόσωπο του Πανελλήνιου Κτηνιατρικού Συλλόγου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Puppy Doggy®©2014-2015♥Created By Ioanna Roulis-Powered by MrSolo-Template Powered by Templateism.com Copyright © 2014-2015

Από το Blogger.